امروز 8 مه روز

@zhuanchannel
امروز 8 مه روز جهانی خر است.
این روز به یاد و برای حمایت از حیوانی نام‌گذاری شده‌است که بیش از ۴هزار سال قبل از میلاد در کنار انسان بوده و برایش بار می‌برد.
سلامتی همه ی خرا🙋🏻‍♀️
#روزها

اضافه کردن نظر