سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

تو در هر فردی بخشی، از خودت ر

تو در هر فردی بخشی، از خودت را میبینی، برخی وجوه زیبایت را نشانت میدهند، برخی زشتی هایی را که هیچ گاه نخواستی ببینی
برخی با مسائلی که برایمان ایجاد میکنند، گره های درونی ما را نشانمان میدهند، اینکه چرا نمیتوانیم
از این جهت است که میگویند هر فردی آیینه توست، ولی ما فقط آیینه هایی را تایید میکنیم که آنچه در آنها نمایان میشود، پیشتر در خود تاییدش کرده ایم و آنچه نمیپسندیم را رد، و میگوییم این من نیستم، تو هستی
تنها با دیدم هر آنچه دیده میشود و پذیرش آن میتوانیم خودمان باشیم
سوده هروي
دوره عزت نفس تا اعتماد بنفس
دوره جزیره گنج

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.