آخرین مقالات

نمی‌شود که تو باشی، من عاشق تو

نمی‌شود که تو باشی، من عاشق تو نباشمنمی‌شود که تو باشیدرست همین‌طور که هستیو من، هزار بار خوبتر از این باشمو باز، هزار بار، عاشق تو نباشم نمی‌شود، می‌دانمنمی‌شود که بهار از تو سبزتر باشد
۱۴ فروردین، زادروز نادر ابراهیمی

پیوست رادیو شاهنامه بخش هفدهم

پیوست رادیو شاهنامه بخش هفدهم (ویژه نوروز) منتشر شد سخنرانی جلال خالقی مطلق درباره مقایسه ایلیاد و شاهنامه را در پیوست رادیو شاهنامه بخش هفدهم (ویژه نوروز ) خواهید شنید اکنون بشنوید پیوست بخش هفدهم رادیو شاهنامه را در ناملیک گوش دهید پیوست بخش هفدهم...

پیوست رادیو شاهنامه بخش هفدهم

پیوست رادیو شاهنامه بخش هفدهم (ویژه نوروز) منتشر شد سخنرانی جلال خالقی مطلق درباره مقایسه ایلیاد و شاهنامه را در پیوست رادیو شاهنامه بخش هفدهم (ویژه نوروز ) خواهید شنید اکنون بشنوید پیوست بخش هفدهم رادیو شاهنامه را در ناملیک گوش دهید پیوست بخش هفدهم...

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.