بیاید حق مردمو

@zhuanchannel
بیاید حق مردمو نخوریم

بیایید این ماهِ رمضان را
روزه ی "حق" بگیریم …

که "حق" ؛
بی رحمانه ترین خوردنیِ این روزهاست
ما به حق خوری عادت کردیم

#نرگس_صرافیان_طوفان‌

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها