شیر آبخوری پا

@zhuanchannel

شیر آبخوری پارک روبروی دانشکده را از جا درآورده‌اند
من در این تصویر هیچ نشانه‌ای از ایمان یا باورمندی به دین نمی‌بینم/n

چیزی که هویداست اصرار بیهوده و بلاهت آمیزِ ایدئولوژی و قدرت برای تسخیر فضاهای عمومی است.
اجباری که حیثیت و آبروی دین را نشان رفته است.
#ضیا_نبوی

#رمضان

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها