سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

از اینکه ببخشی و بدهی نترس

از اینکه ببخشی و بدهی نترس، این قانون این جهانه، از هرچه ببخشی بیشتر برخوردار خواهی شد
از احترام ببخشی به تو احترام بیشتر خواهند گذاشت؛ عشق بدهی عشق دریافت میکنی اگر نیت های خیر در این جهان داشته باشی از خیرخواهی های این جهان برخوردار میشی؛ به یک تجربه بد اکتفا نکن گاهی سالها بعد نتیجه خوبی هایت با یک برکت بزرگ در زندگیت متجلی میشود
امروز بخشیدن انرژی خوب، بخشش، مهربانی واحترام را تمرین کنیم ️
سوده هروی

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.