سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

الهی کمکم کن ببینم آنچه را که

الهی کمکم کن ببینم آنچه را که نمیتوانم در خودم ببینم الهی فهمی به من عطا کن تا خودم را اصلاح کنم، الهی میدانم این جهان آیینه من است، آنچه بر من روا میدارند ( از رابطه پولی و مالی گرفته تا عشق، محبت احترام، فرصت و ) انعکاس دنیای درونی من است، دنیایی که متاسفانه برای خودم بسیار ناشناخته و تاریک است؛ الهی به فهمم، به آگاهیم برکت ده تا با هزینه کمتر با دنیای درونی خودم ارتباط بگیرم، خودم را کشف کنم، و خودی را به این جهان عرضه کنم که تو مرا برای آن خلق کردی؛
الهی دنیای ناشناخته هایم، درد رو به شکل های مختلفی به زندگیم اوردند، الهی خسته گی هایم از همین دنیاییست که نمیتوانم ببینمش، کمکم کن الهی نورت، روشنایی درون من است بر من بتابان، تا ببینم، تا از این زندان رها شوم
الهی برکتت را بر زندگی بر روح و روانم، بر فهم وشعورم بر انرژی و نور درونم، بر ثروت مادی و معنویم عطا کن

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.