سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

اون برچسبی که شما در درون روی خودتون چسبوندید، همون به شما برگردونده میشه

تا وقتی نخوای اینو بپذیری، یک سری از وقایع یکسان با آدمهای مختلف باز هم برات تکرار میشه و همین خروجی نصیب شما میشه؛ هر بار میبیند مسئله شما همون قبلیه است و حل نشده؛ چرا ؟ چون مسئله ات رو نفهمیدی و به صِرف اینکه فقط بگی “من آدم جذابی هستم، من ارزشمند هستم” هستم فکر کردی همینطوری میشی و مسئله ات رو حل نکردی اما جهان بهت میگه “تو همونی که درونت هستی، هستی” بازتابش تو زندگی، تو کار، تو زندگی مشترک خودشو بهت نشون میده و به میزانی که خودت برای خودت ارزش قائل بشی همونو دیگران در وقایع و رخدادهای مختلف برات قائل میشن، پس صرفا به حرفهایی که درباره خودت میزنی توجه نکن، به تجربیاتت دقت کن، به ارزشی که دیگران برای تو قائلند، به مسیری که داری برای هدف هات طی میکنی، اینها میتونه کیفیت درونی تو رو نشون بده، اگر در بیرون اوضاع خوبی نداری باید برچسب های درونت رو بررسی کنی

سوده هروی
دوره جذابیت درونی
دوره از عزت نفس تا اعتماد به نفس
دوره جزیره گنج

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.