سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

اگر میخوایم یک رابطه عاطفی سا

اگر میخوایم یک رابطه عاطفی سالم داشته باشیم اینو باید بپذیریم که اول به خودمون متکی باشیم؛ “همه” دوست داریم که “دوست داشته بشیم” ولی قرار نیست که “گدای عاطفی” باشیم مشکلات ما از اونجایی شروع میشه که محبت رو از کسانی “گدایی” میکنیم که اونها هم خودشون “گدای محبت” هستند؛ در واقع دنبال چیزهایی در دیگری هستیم که فکر میکنیم خودمون نداریم، ما حقیقتا گدا نیستیم ولی چون عشق رو در خودمون پیدا نمیکنیم به شدت در ناخودآگاه مون این احساس رو داریم که حالا که “خودم” خودم رو دوست ندارم پس قطعا دیگری من رو دوست داره؛ در صورتیکه برای دریافت عشق از دیگری، باید به جایی برسیم که اول این “عشق و محبت” نسبت به خودمون در “درون” خودمون بجوشه و احیاء” بشه

سوده هروی
دوره جذابیت درونی
دروه عزت نفس تا اعتماد به نفس
دوره از جدایی تا تعالی

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.