سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

بیشتر ما طوری بزرگ نشده ایم ک

بیشتر ما طوری بزرگ نشده ایم که به طور فعال با تقدیر مان رو به رو شویم ممکن است اصلا ندانیم که تقدیری داریم وقتی بچه بودیم به ما نگفتند که جایگاهی در زندگی داریم که منحصر به خود ماست برعکس، تشویق مان کردند تا باور کنیم که زندگی مان قرار است در جهت رفع انتظارات دیگران باشد، و ما فقط زمانی میتوانیم (یا باید) رضایت خاطر کسب کنیم که آنها از ما راضی باشند
به جای اینکه به ما بیاموزند تا از خودمان بپرسیم که کیستیم، یادمان دادند تا از دیگران بپرسیم در واقع ما را اینطور تربیت کرده اند که به صداهای دیگران درباره خودمان گوش کنیم ما در زندگیمان همانطوری بار آمده ایم که کس دیگری به ما گفته وقتی زندگی مان را بررسی می کنیم و در پی استفاده از خلاقیت مان بر می آییم، اغلب اوقات می بینیم رویایی در سر داشتیم که به علت باور خودمان و نیز اطرافیان مان به اینکه دور از دسترس است تابشش را از دست داد بسیاری از ما چیزی را امتحان کرده بودیم یا دست کم می توانستیم امتحان کرده باشیم، اگر
اگر می دانستیم که واقعا کیستیم

جولیا کامرون
دروه عزت نفس تا اعتماد به نفس

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.