سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

مادامی که امکان کمک معنوی در راه رشدمان را نادیده بگیریم

مادامی که امکان کمک معنوی در راه رشدمان را نادیده بگیریم، با باتری منابع محدودمان کار میکنیم وقتی چشم مان را (هر چقدر هم امتحانی و آزمایشی) به روی مساعدت های معنوی می گشاییم، به منبع ذخیره نامحدود دست می یابیم ما دیگر محدود به وضعیت تولدمان یا زندگی کنونی مان نیستیم و می توانیم قوت، هدایت و حتی منابع مالی لازم برای پشتیبانی از رویا ها و شکوفایی مان را دریافت کنیم

جولیا کامرون
دوره جذابیت درونی
دوره جزیره گنج
درسواره قانون استغنا

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.