سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

ما موجودات خلاق حامل بذر کوچک باروری هستیم

ما موجودات خلاق حامل بذر کوچک باروری هستیم که می گوید ( من دوست دارم به طور به طور مثال نویسنده، نقاش، عکاس، بازیگر و باشم) این بذر آرزو همیشه خبر خوبی برای خانواده های ما نیست چسبیدن به این بذر خودباوری در برابر شکاکیت خانواده های خوش نیت می تواند سخت باشد گاهی والدین طوری عمل میکنند که گویی آرزوی ما برای خلق هنر مساوی تخریب رویاهایی است که آن ها برای ما در سر پرورانده اند، این یعنی استعمارگرایی والدین آن ها زندگی خودشان را دارند و ما هم زندگی خودمان را داریم، اما والدین مان می خواهند ما را راهنمایی کنند که این راهنمایی اغلب اوقات ما را به بیراهه می کشاند

جولیا کامرون
دوره جذابیت درونی
دوره عزت نفس تا اعتماد بنفس
دوره جزیره گنج

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.