سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

یونگ از یک عبارتی استفاده میکنه به اسم “کودک خویی روانشناختی”

یونگ از یک عبارتی استفاده میکنه به اسم “کودک خویی روانشناختی” یعنی (داشتنِ برخوردِ کودکانه با مسائلمون این کودک خویی باعث می شود که سرنوشت مدام فرد را از بیرون به باد کتک بگیرد و ضرورت اتخاذ موضعی دیگر را به او گوشزد کند )
ما خیلی زمانها احساس کردیم زمونه به ما سخت گرفته و چنان درد مون اومده و میزان فشاری رو تحمل کردیم که میخواستیم دیگه نباشیم که بهترین راهکار در این مواقع، بزرگ شدنه اینجا اگر نخوای که تغییر بنیادی کنی به گفته یونگ “منزِل آخرِ”
بنابراین جهان خواسته ها و آدمها رو از ما نمیگیره بلکه ما رو تو شرایطی قرار میده که با نتیجه اعمال مون، درونیات مون و تغییر نکردن هامون به اون نرسیدن ها و نداشتن ها میرسیم

سوده هروی
دوره جذابیت درونی
دوره عزت نفس تا اعتماد به نفس
دوره جزیره گنج
دوره از جدایی تا تعالی

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.