سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

مقدارمصرف نمک بامیزان شیوع سکت

مقدارمصرف نمک بامیزان شیوع سکته قلبی درجامعه مرتبط است

علاوه بر اینکه نمک باعث افزایش فشارخون می شود به نظر میرسدبه طورمستقیم و بدون اینکه اثری برفشار خون داشته باشد باعث سکته قلبی میشود

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.