سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

بعداز اثبات تأثیر نقش صبحانه د

بعداز اثبات تأثیر نقش صبحانه در پسردار شدن میتوان دانست که چرا آمار تولد پسر رو به کاهش است

کم شدن اهمیت صبحانه میان زنان جهت رسیدن به وظایفشان رابطه مستقیم با کم شدن درصد پسردارشدن دارد

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.