سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

حضور یک داوطلب خانم در آزمون

حضور یک داوطلب خانم در آزمون کتبی انتخابات مجلس خبرگان

یکی از شرکت کنندگان در آزمون اجتهاد داوطلبان اولین انتخابات میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری خانم است
وی از حوزه انتخابیه استان فارس ثبت نام کرده و در صورت قبولی در آزمون کتبی، به آزمون شفاهی نیز دعوت خواهد شد

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.