سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

درگروه خونی O نگرانی و عصبانیت

درگروه خونی O نگرانی و عصبانیت زیاد دیده میشود، افراد دارای گروه خونی AB سرسخت ،منطقی و بدون نگرانی هستند

در گروه خونیB، سخت گیری کمتری دیده میشود، اما گروه A مهربان ترین گروهند

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.