سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

روش واحدی برای آرایش هر چشم و

روش واحدی برای آرایش هر چشم وجود ندارد با تغییر و امتحان کردن مدلهای مختلف خط چشم، آرایش و خط چشم مناسب خود را پیدا کنید اگر چشمان نزدیک به هم دارید، با کشیدن خط چشم در گوشه های خارجی چشم ها، فاصله بصری آنها را به وجود آورید

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.