سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

هیچ ترسی در برابر گرسنگی تاب ن

هیچ ترسی در برابر گرسنگی تاب نمی‌آورد، هیچ صبری آن را از بین نمی‌برد، جایی هم که گرسنگی باشد، نفرت موج میزند

دل تاریکی
جوزف کنراد

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.