سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

اصلاح فرم کمر

مانند تصویر به دیوار تکیه دهید مطمئن شوید هر دوشانه و تمام نقاط مشخص شده درتصویر با دیوار تماس داشته باشند.
به مدت 5دقیقه دراین حال بایستید و نفس های عمیق بکشید.

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.