سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

اگر ما ثروتم

@zhuanchannel

اگر ما ثروتمند شويم و شاد و خوش و خرم شويم شفا پيدا ميكنيم
99 درصد بيماريهای جسمانی محصول بيماريهای روانيست
عامل اصلی بيماری اينست كه آدم از خودش راضی نيست
و شب كه مي خواهد بخوابد باطنش از او مي پرسد كه امروز چه كار كردی؟
دل چه كسي را خوش كردی؟
چه كسی را امروز شاد كردی؟
خانم اميلی برونته ميگويد شب كه ميشود كارهايت را بگذار روی ميز
اگر ديدی در بين آنها يك لبخندی هست كه مثل يك خورشيد تابيده و دل يكی گرم شده، آن روزت را باطل نكردی
دارايی انسان شاديهايیست كه توليدكرده
و از آن شاديهاست كه به انسان شادی ميدهند و لذت ميدهند
و بركت پشت بركت به انسان میرسد
امروز دل چه کسی را شاد کردی؟
#استاد_قمشه ای

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.