سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

اگر می خواهی بیماریهایت ریشه‌ا

اگر می خواهی بیماریهایت ریشه‌ای شفا یابند؛ بدن، ذهن و روح‌ات را در هماهنگی نگه‌دار، هماهنگی کالبد جسمانی با کالبد ذهنی با روح، اساس کار است، وقتی در کاری وارد شدی، ذهنت همانجا باشد و روحت همان را نظاره کند، اگر به سجده می روی، بگذار ذهنت نیز تسلیم شود و روحت نیز به سجده افتد، وقتی استکانی را می شویی، ذهنت همانجا باشد و روحت نیز همان کار را ناظر شود، اینکه بدن، کاری کند و ذهن به هپروت رود و روح خواسته ی دیگری داشته باشد، ریشه‌ی تمام بیماریهای روان تنی است، چنین چیزی تکه تکه کردن خود است، همواره در هر کاری که هستی، خودت را به یاد آور، این یادآوری و این نگاه به خودِ فعال، مهم است، لازم است از حفظ و شرطی شده کار نکرد، مگذار که بدن در فعالیتی باشد و ذهن مشغول ورّاجی‌های خودش باشد و روح نیز در صحرای حیرانی سیر کند، چنین چیزی برای کسانی که تمامیت وجودشان را خواهانند، بزرگترین خطر است، منشاء بسیاری از بیماریهای ناشناخته نیز همینجاست، از همین تکه تکه شدن است، پس به خودت کمک کن و در هر حال که بودی، متوجه هماهنگی بدن، ذهن و روح ات باش

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.