سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

بدان که تو این تَن نیستی. در

بدان که تو این تَن نیستی
در پشت این ظاهر ضُمخت که
اسیر هزار و یک خواسته و شهوت است،
آن وجود لطیف قرار دارد
که همواره میل به عروج دارد
انسان، نام یک لباس است،
پیراهنی که روح، آن وجود لطیف و
نورانی به مانند پیراهن های پیشین برای
کسب تجربه و کسب آگاهی و صعود
به جایگاه حقیقی اش بر روی زمین به تن کرده است
آن کس که می پندارد به خاطر این پیراهن
از دیگران برتر است، و تمام ارزشش بر اساس
این پیراهن و تعلقاتش است، بایستی گفته شود
که در وضعیت وخیمی از آگاهی به سر می برد
خودسازی

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.