سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

تحقق رسوندن خودمون

همه ما برای به تحقق رسوندن خودمون نیاز به ابزار مناسب داریم، لامپ پتانسیل روشن شدن شدن رو داره ولی به خودی خود روشن نیست؛ همه ما دقیقا “پتانسیلِ تبدیل شدن” به آنچه حقیقیتا هستیم را داریم، به شرط آنکه خودمان را با ابزار مناسب پرورش دهیم “همان خودِ حقیقی که بسیار جذاب است”
کسی وجود ندارد که بیاد و زندگی و رسالت مرا به تحقق برساند این من هستم که باید به پرورش پیدا کنم تا هویت حقیقی خودم را به جهان نشان دهم؛ هویت حقیقی من یک لامپ خاموش نیست، من روشنش میکنم .
سوده هروي

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.