سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

خودمان باشیم

🔺اگر همیشه بخواهیم مورد تایید دیگران باشیم، قطعا با ارزشترین موهبت های وجودی خود را طرد خواهیم کرد؛ چرا که بسیاری از موهبت های وجودی ما مورد تایید دیگران نیست.

🔺با ارزشترین بخش وجود تو ممکن است توسط نزدیکترین افراد تو، بی ارزش شناخته شده باشد در حالیکه اگر انیشتین قرار بود به حرف معلمانش بقیه زندگیش را بسازد امروز ما از دستاوردهای او استفاده نمیکردیم؛ او تحقق پیدا کرد ….

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.