سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

من آن چیزی هستم که تمام تجربه‌

من آن چیزی هستم که تمام تجربه‌ها را می‌داند و از آن‌ها آگاه است اما خودم یک تجربه نیستم من از افکار آگاهم اما خودم یک فکر نیستم، من از احساسات و حواس آگاهم اما خودم احساس و حواس نیستم
من از ادراکات آگاهم اما خودم یک درک نیستم محتوای تجربه هرچه که باشد من آن را میدانم یا از آن آگاهم؛ بنابراین دانستن یا آگاه بودن عنصر ضروری در تمام دانش‌ها است آن عامل مشترک در تمام تجربه‌هاست
روپرت اسپایرا

خودسازی

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.