سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

هر چند وقت یکبار قاعدگی آغاز می شود؟

️هر چند وقت یکبار قاعدگی آغاز می شود؟

اگر چه اکثر زنان هر ۳۰ ۲۵ روز یکبار پریود می شوند، ولی هر مدتی بین 35 21 روز محدوده طبیعی محسوب می شود در هر حال، مدت این دوره هر چه باشد، معمولا 3 سال بعد از شروع اولین قاعدگی می توان روزهای عادت ماهیانه را دقیقا پیش بینی کرد
در صورتی که عادت ماهیانه از محدوده 21 و 35 روز خارج شود، احتمال می رود در قاعدگی اختلالی باشد

زنان

Join ➣ ☜

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.