سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

هر چي سن بي دندان شدن و شروع

هر چي سن بي دندان شدن و شروع استفاده از دست دندان، كم تر باشه ، عوارض بعدی (تحليل فك ،اسيب به مفصل فكي )بيشتري داره

خانم شصت ساله اومده برای بازسازی فك و ايمپلنت
وضعيت استخوان باقيمانده افتضاح،لقي دست دندون فاجعه ،فك از شدت تحليل در استانه شكستن،تمام دهان زخمي ودرد ناك در اثر حركت دست دندون لق “

معلول دهاني ” به تمام معنا

خانم چند سال هست دندونا رو كشيدين؟
٤٢سال

يعني از هجده سالگي دندون مصنوعي داري؟ چرا همه رو كشيدي؟

حياط پدر شوهر مينشستيم ،يك هفته بعد از عروسی دندون درد گرفتم ،شب تا صبح نذاشتم كسي بخوابه پدر شوهر به شوهرم گفت لابد هر روز ميخواد يكي يكي دندوناش درد بگيره

بردنم دندونساز همه رو كشيدن ،ماه بعد هم النگوی عروسيم رو در اوردن فروختن از همون راه طلافرشی رفتيم دندونسازی ، ندون مصنوعی گذاشتن برام
زنان اون قدیما

یلدا صادقی جراح لثه

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.