سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

همیشه به دیگران کمک کنید

همیشه به دیگران کمک کنید
تا میتوانید دستی را بگیرید
همیشه هوای
دوستانتان را داشته باشید
هر وقت که کمک
میخواستند دریغ نکنید
این دنیا و آدم هایش
به اندازه کافی خسته ،
تنها و افسرده هستند
ما حداقل هوای
دوستانمان را داشته باشیم

تقدیم به دوستان و عزیزانم

پیمان چینی ساز

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.