سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

کاربرد چاکراها ۱. من هستم

کاربرد چاکراها
۱ من هستم میل به بقا، امید به زندگی، حیات جسمی ، محل شادابی و سرزندگی و عشق به زندگی
۲ من احساس میکنم مرکز مستقیم احساسات انسانها، انرژی و شور و اشتیاق و حرارت ، قدرت نوآوری، تمایلات جنسی
۳ من انجام می دهم رسیدن به پیشرفت و ترقی و اهداف و موفق شدن در شغل و حرفه، زیرک و باهوش
۴ من‌ عاشق هستم الهامات و احساسات عاطفی، علائق فردی ، بخشش و مهربانی، عاشق همه موجودات
۵ من صحبت میکنم صداقت در کلام، راستگو، به راحتی به اشتباه خود اعتراف کردن، قدرت کلامی بالا، با شیوا و فصاحت صحبت کردن
۶ من میبینم روشن بینی، درک بالا، قدرت تحلیل موشکافانه و آنالیز کردن،
۷ من میفهمم بالاترین سطح آگاهی، وحدت، محل اشراق و بصیرت
خودسازی

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.