سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

️آخرین مرحله در عشق به فرزند، رها کردن فرزند است

️آخرین مرحله در عشق به فرزند، رها کردن فرزند است

️وقتی با اراده خودتان و در زمان مناسب، ریسمان وابستگی را
قیچی کنید، کودک به استقلال عاطفی می رسد

تربیت فرزند

Join ➣ ☜

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.