سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

️بیشترین موارد انتقال کرونا ا

️بیشترین موارد انتقال کرونا ارتباطات فامیلی و شغلی است

️شریفی، متخصص اپیدمیولوژی
در چین ۷۵ درصد موارد انتقال کرونا در ارتباطات خانوادگی و شغلی بود، در ایران هم همین روش انتقال عامل اکثر موارد ابتلاست
هر بیمار خفیف و سرپایی بالقوه می‌ تواند یک جمعیت بزرگ را مبتلا کند و رنگ‌ بندی شهرها نیز به این غفلت دامن می‌ زند

در مورد موارد بیمارستانی همچنان روند کاهشی داریم اما در مورد روند کلی بیماری هنوز روند بیماری افزایشی است

کرونا

Join ➣ ☜

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.