سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

️تاثیرات قصه گویی برای كودک

️قلمرو شناختی قصه ها شيوهٔ حل مشكلات را به کودک آموزش می دهند
️قلمرو عاطفی قصه به تخليهٔ هيجانی كودك كمك می كند او از طریق همانندسازی با قهرمان داستان غم ها و اميدهايش را پردازش می كند
️قلمرو بین فردی قصه به طور غیرمستقیم مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی را به کودک آموزش می دهد
️قلمرو شخصی قصه باعث می شود كودك مشكلش را از نگاهی بيرونی ببينيد، پس به آگاهی و بصيرت می‌رسد

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.