سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

️حوصله تان از خانه نشینی سر رفته؟

کافیست تخت بیمارستان را مجسم کنیم که می توانستیم هم اکنون روی آن از ناراحتی جسمی و روانی کلافه باشیم
کدام ترجیح دارد؟ خانه یا بیمارستان؟

می‌توانستیم جای پزشکی باشیم که بیماران روی صورتش عطسه و سرفه می کنند و هر آن ممکن است به کام ویروس و بیماری کشیده شود
کدام راحت تر است؟ مبل کسل کننده ی خانه یا جایگاه او؟

می‌ توانستیم جای پرستاری باشیم که روزهاست فرزندانش را به دیگران سپرده از ترس اینکه هنگام بازگشتن از بیمارستان آنها را آلوده کند
کدام سخت تر است؟ ندیدن فرزندان یا کنارشان وقت گذراندن در کنج خانه؟

خانه هر چقدر هم کسل کننده باشد، بسیار راحت تر است کمی متفاوت نگاه کنیم
️در خانه بمانیم

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.