سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

️سرنوشتی عجیب و غریب

فروید میگه گذشته ای که به حوزه خودآگاه وارد نشود،تکرار میشود به نظر یونگ آنچه در ضمیرناخوداگاه باقی میماند، طی رخدادهای بیرونی مقابلمان قد علم میکند و سرنوشنی به ظاهر عجیب برایمان رقم میزند، حال این که این وقایع صرفا بازتاب وضعیت زندگی درونی ماست این سرنوشت عجیب میتواند در بارها شکست خوردن ما در کارمان باشد، یا مسائلی که در یک رابطه و یا در روابط متعدد تکرار میشوند تا مسئله اصلی را به ما یاداور بشوند؛ حتی جذب کردن افرادی که از برخی از خصلت های آنها متنفریم، اینا اتفاقی سر راه ما قرار نمیگیرند ما بر حسب اتفاق با کسی ازدواج نمیکنیم گرچه ظاهرش اینطور باشد ولی زندگی درونی ما این افراد را فراخوانی میکند .

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.