سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

️سیم خاردار…. یک نفر با

️سیم خاردار

یک نفر باید داوطلب می‌شد که روی سیم خاردار دراز بکشید تا بقیه از روی آن رد شوند
یک جوان فورا با شکم روی سیم خاردار خوابید، همه رد شدند جز یک پیرمرد
گفتند «بیا »
گفت « نه شما برید من باید وایسم بدن پسرم رو ببرم برای مادرش مادرش منتظره »
چسبیدن به سیم خاردار کجا و چسبیدن به کجا

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.