سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

️مهمانی نروید، اگر رفتید این

️مهمانی نروید، اگر رفتید این توصیه ها را رعایت کنید تا کرونایی نشوید

هنگام ورود، میهمان و صاحبخانه هر دو ماسک داشته باشند و اگر در طول دیدار قصد برداشتن ماسک را داشته باشند فاصله فیزیکی را به اندازه 2 متر رعایت کنند
بهتر است پذیرایی انجام نشود و اگر انجام شد از ظروفی استفاده شود که بخوبی شسته شده یا مدتی از آنها استفاده نشده باشد از ظروف یا خوراکی‌هایی که مدتی در محل نشستن یا تجمع اعضای خانواده بوده است استفاده نشود
به کودکان آموزش داده شود که به میهمان نزدیک نشوند و اگر به هر حال کودکی نزدیک شد از نوازش و صحبت کردن با او از فاصله نزدیک خودداری شود

کرونا

Join ➣ ☜

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.