سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

️گاهی ناخواسته با گفتن جملاتی

️گاهی ناخواسته با گفتن جملاتی سبب تخریب و از بین رفتن اعتماد به نفس و پشتکار کودک می‌ شویم

حواسمان باشه این جملات را از کلاممان حذف کنیم

️دیدی نتونستی
️تو نمی‌تونی
️تو بلد نیستی
️هیچ کس نمی‌تونه
️هیچ کس از عهده آن کار بر‌نمیاد
️تو کوچولویی
️بچه بازی نیست که

به فرزندانمان انگیزه تلاش بدهیم و حمایت و هدایتشان کنیم، تا با تلاش و پشتکار موفق شود وقتی موفق شد به او بگویید

️تو تونستی
️تو موفق شدی
️تو می‌تونی

تربیت فرزند

Join ➣ ☜

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.