سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

لازم نیست هر چیز را در زندگی

لازم نیست هر چیز را در زندگی توضیح داد ما هیچ مسئولیتی در قبال دیگران نداریم که همه چیز را به آنها توضیح دهیم

همه ی چیزهایی که عمیق هستند غالبا غير قابل توضیح اند آنچه قابل توضیح است، بسیار سطحی است چیزهای بسیاری وجود دارند که غیر قابل توضیح اند

اگر عاشق شخصی هستید، عاشق شدن خود را چگونه توضیح می دهید؟ پاسخ و توضیح شما هرچه باشد، احمقانه به نظر خواهد رسید آیا عاشق چشم، ابرو، صدا یا صورت فرد مورد نظر شده اید؟ هیچ یک از اینها ارزش ذکر کردن ندارند، بلکه چیزی در درون آن شخص است که شما را عاشق کرده است شاید ظاهر و قیافه، قسمتی از دلیل عاشق شدن شما باشد، اما آن چیزی که درون او حس کرده اید، بزرگتر از هر چیز دیگر است

اشو
خودسازی

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.