سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

این روزهایی که توی خونه هستیم، فرصتیه که عمیقتر خودم و زندگیم و بررسی کنم

این روزهایی که توی خونه هستیم، فرصتیه که عمیقتر خودم و زندگیم و بررسی کنم؛ مثلا اینکه این زندگی که برای خودم ساختم و حقیقتا دوست دارم؟ این رشته تحصیلی،این شغل، آیا حقیقتا دوستش دارم؟
رابطه ای که داره روحمو عذاب میده، چی داره به من میده که خودم و از این عذاب رها نمیکنم؟ لطفا اینبار با خودت صادق باش
من حقیقتا دوست دارم زندگیم به چه سمتی متحول بشه؟ چه موانعی وجود داره؟ چطور باید انجامش بدم
من کرونا رو با اینکه خیلی قربانی گرفته بازهم یک فرصت میبینم که جهان داره به همه ما میده تا به درون بریم و با طبیعت هماهنگ بشیم، دست از یه کارهایی بکشیم، و به یه کارهای دیگه ای بپردازیم، کرونا فرصت با خود بودن رو به ما داد، چیزی که سالیان سال بود، تکنولوژی و سرعت در پیشرفت از ما گرفته بود؛ مدام عجله داشتیمبرای حرکت، رقابت، جلو افتادن؛ حالا کرونا دستگاههای همه رو خاموش کرده و به ما فرصت با خود بودن رو داده، پس از این فرصت استفاده کن
سوده هروی

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.