سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

۱۲ نشانه ای که ثابت می کند دچار استرس بالا واضطراب پنهان هستید اما خودتان خبر ندارید

۱ هر روز صبح یک صبحانه تکرای میخورید
۲ ناخن هایتان را می جوید
۳ برای هر کاری تشریفات خاصی دارید
۴ کارهایی که باید انجام دهید را فهرست می کنید
۵ متوجه گذشت زمان نمی شوید
۶ تمام شب را بیدار می مانید
۷ قبل از زنگ خوردن ساعت بیدار می شوید
۸ کارهایتان را پشت گوش می اندازید
۹ از دیگران راهنمایی می گیرید
۱۰ درباره ی همه چیز تحقیق می کنید
۱۱ همیشه نزدیک به در خروجی می نشینید
۱۲ کمی از خانه دور میشوید دوباره به خانه برمی گردید تا دوباره همه چیز را چک کنید

اگر بیشتر این نشانه ها را دارید با روانشناس صحبت کنید
شما کدام یک از این نشانه ها را دارید؟

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.